Słowo kluczowe: ciernie

Morfologia – ciernie kaktusów

Najpiękniejszą ozdobą kaktusów są ciernie, czyli ostro zakończone wyrostki roślinne, przekształcone na drodze ewolucyjnej z liści. Warto zaznaczyć, że poprawnym polskim określeniem jest słowo “ciernie”, często zastępowane...