Słowo kluczowe: żebra

Morfologia – żebra i brodawki

Żebra oraz brodawki w dużej mierze decydują o wyglądzie kaktusów. Mogą one być wysokie bądź niskie, szerokie lub wąskie. Zazwyczaj biegną prosto, od wierzchołka aż po szyjkę korzeniową. Czasem jednak występują żebra ułożone...